عیار نقره و عیار بندی نقره به چه معناست؟در اغلب آینه شمعدان و ظروف نقره یک عدد دیده می شود با شماره 900 یا 840 و یا 925 که این عدد عیار نقره می باشد.
این عدد مشخص می کند چند درصد از محصول شما دارای نقره خالص می باشد. به عبارت دیگر در محصولات 90 عیار (900) 90% درصد شمش و 10% از فلزات دیگر بکار رفته است که به آن بار گفته می شود.
چرا در بعضی از مصنوعات عدد 90 یا 900 نوشته می شود؟ تفاوت آنها در چیست؟

   -در ایران شمش نقره 100 عیار فرض می شود اما در کشورهای دیگر نقره شمش، 1000 عیار فرض می شود پس این دو هیچ فرقی با یکدیگر ندارند.
چرا محصصولات نقره (ظروف و حتی زیورآلات) با عیارهای مختلف ساخته می شود؟
   -جواب آن در این است که هر چه میزان شمش موجود در مصنوع کم باشد استقامت آن در مقابل خم شدن، قرشدن و چکش کاری بیشتر می شود.
معمولا" از بار مس برای عیاربندی ظروف و آینه شمعدان نقره استفاده می شود که فلزیست بسیار سازگار با نقره و باعث تغییر رنگ در نقره نمی شود.

توجه داشته باشید در یک محصول که عیار آن 90 می باشد میزان نقره شمش موجود در محصول 90% و 10% باقی مانده بار مس می باشد، که این 10% علاوه بر مطالب فوق کمک می کند تا قیمت تمام شده محصول تعدیل شود. پس هرچه عیار نقره پائین تر باشد قیمت آن نیز کمتر است.
هنرمندان صنایع دستی در بعضی موارد از عیار 84 نیز در تولید مصنوعات خود استفاده می کنند.
از نقره عیار 925 بیشتر در جواهر سازی و ساخت زیورآلات نقره استفاده می شود چون نقره شمش آن بیشتر و بار آن (ناخالصی) کمتر است و ایجاد حساسیت پوستی نمی کند، این عیار 925 برگرفته از نقره استرلینگ (استاندارد جهانی) می باشد.همانطور که در عکس مقابل دیده می شود شمش نقره که بصورت ساچمه می باشد در ساخت مصنوعات نقره به کار می رود و در موارد نادر بصورت قطعات مکعب مستطیل می باشد، که اینگونه شمش ها جهت سرمایه گذاری استفاده می شود و به ندرت در تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نویسنده: شهرام قرائی